Historie pivovaru

Počátky českobrodského pivovarství sahají pravděpodobně až k přelomu 13. a 14. století, kdy je Brod osadou v majetku pražských biskupů. Jisté je, že varné právo uděluje tehdy již "Českému" Brodu první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic roku 1360.   

Město na polovině cesty od Prahy ke Kutné Hoře povyšuje císař Zikmund Lucemburský v roce 1437 na královské a zároveň potvrzuje jeho právo vaření piva včetně práva mílového. Ač je Český Brod mezi královskými městy jedním z nejmenších, stává se po následující dvě století pivovarnickou velmocí. V 16. století se již nevaří v mnoha měšťanských domech jako ve středověku, ale v 8 až 10 větších pivovarech. Koncem 16. století je, přepočteno na hlavu, město největším producentem a exportérem piva v království. Třeba v roce 1576 uvaří celých 42 350 hl. Bohatství a blahobyt ukončuje třicetiletá válka, během níž město opakovaně vyhoří a mnoho obyvatel zahyne nebo uprchne. Rokem 1654 datujeme první zmínku o zřízení obecního pivovaru ve staré tvrzi v severní části města jako jediného společného podniku měšťanů s právem várečným. Obklíčení lichtenštejnskými državami a nedostatek surovin dusí městskou ekonomiku a brání pivovaru v odbytu. Pivovar neprosperuje, vaří špatné pivo a od roku 1727 jej měšťané pronajímají. V roce 1739 město i s pivovarem vyhoří. 

Nový impluls městské ekonomice i pivovarství přináší až stavba železnice z Vídně do Prahy (1845). Koleje otevírají nové odbytové možnosti. V těchto letech nastává boom pivovarského a sladařského průmyslu v Čechách. Vznikají nové pivovary - plzeňský, smíchovský, budějovický. Staré řemeslné pivovary zanikají. Také starý obecní pivovar v Českém Brodě zastaral a tak je v roce 1861 zakoupen pozemek ve vytěženém lomu na kámen, kde  v roce 1864 nejdříve vznikají nové ležácké sklepy. Pivo se ale dál vaří ve starém pivovaru na dnešním Husově náměstí, zbořeném bezohledně komunisty v roce 1972. Až v roce 1884 je rozhodnuto o postavení moderního, parou poháněného provozu vedle již stojících ležáckých sklepů. Základní kámen datovaný dnem 17. červenec 1884 lze na zdi staré varny dodnes nalézt. První várka proběhne 21. dubna 1885.

Podniku se s výkyvy daří: rok 1911, výstav 40 000 hl, rok 1912, je postavena a vybavena nová parostrojní varna s kotelnou od firmy Novák a Jahn z Prahy - Buben. Varna umožní vařit dvě várky, celkem 125 hl mladiny, za den a je ve své době na špičkové úrovni, což dokládá skutečnost, že bude sloužit až do posledních dní pivovaru. V 1. světové válce výroba pro nedostatek surovin skomírá. Zlaté časy pokračují v době 1. československé republiky, kdy je absolutním rekordem výrobní rok 1928 / 1929 a 50 000 hl piva, z toho 46 500 hl 10° světlého, 1500 hl 12° světlého ležáku a 2000 hl tmavého 14° granátu. Pivovar je dále rozšiřován a modernizován. V roce 1924 je kotelna a strojovna rozšířena o parní stroj a postaven nový 40 metrů vysoký komín, v roce 1927 je postavena "sudová výpravna" se stáčírnou, v roce 1929 administrativní budova a v roce 1933 celorepublikově unikátní sladovna v popředí pivovaru, byť oproti původnímu projektu pouze v poloviční velikosti.

Druhá světová válka pivovar těžce postihuje hospodářsky i personálně - vězněním a popravou některých zaměstnanců včetně ředitele. Po znárodnění je pivovar v centrálně plánovaném hospodářství postupně likvidován. Direktivní odebrání trhu a nulové investice do zařízení vedou ke ztrátě konkurenceschopnosti, k poklesu kvality a nakonec i k uzavření pivovaru v lednu 1968. V následujících 20 letech normalizace slouží větší část architektonicky hodnotného pivovaru k nejrůznějším nedůstojným účelům - výrobě psích konzerv, skladování všeho možného, jako zdroj stavebního materiálu železa a beznadějně chátrá. Sladovna jako dodavatel pro velkopopovický pivovar funguje až do roku 1986, avšak i ona je po ukončení provozu ponechána svému osudu. Výrobní zařízení je rozkradeno a budovy se počínají po zřícení části střech rychle rozpadat. Rozlehlý pivovarský dvůr je počátkem 90. let do výše několika metrů zarostlý křovím. Stromy rostou i ze zdí objektů.

Současný vlastník pivovaru, společnost NOVETA - Pivovar Český Brod, s.r.o., kupuje těžce zdevastovaný areál v prosinci roku 1994 a ihned zahajuje jeho postupné opravy. Některé zdi je třeba při záchraných pracích v letech 1994 a 1995 snést a znovu postavit tak, aby centrální objekt vůbec bylo možné zastřešit, vybavit okny, dveřmi a novou fasádou. V následujících letech přicházejí na řadu opravy a adaptace vnitřních prostor hlavního objektu i opravy vedlejších budov, náročné statické zajištění a izolace kleneb ležáckých sklepů, oprava střechy sladovny, kompletní rekonstrukce jednopatrové "sudové výpravny", obou pivovarských komínů, pivovarské studny a čtvrtkilometrové ohradní zdi včetně tří bran s replikami vrat a vrátek. Práce jsou financovány z vlastních zdrojů společnosti a až na velmi malé výjimky bez dotací. Pivovar nyní slouží jako obchodně - administrativní centrum s kancelářemi a prodejními sklady. Společnost NOVETA - Pivovar Český Brod, s.r.o., vedle postupné stavební obnovy pivovaru obnovila staletou tradici českobrodského pivovarnictví. První, zkušební, várka českobrodského piva byla uvařena 17. 12. 2018, tedy po 50 letech od uzavření pivovaru. Výroba byla zahájena v roce 2019.

11.6.2020
Prodej piva

Prodej piva

Nabízíme k prodeji pivo 12° Českobrodský ležák v 15 l a 30 l sudech nebo v PET lahvich o obsahu 1 l. Pivo v sudech si můžete ob...

...číst více

23.6.2019
Další část opravy fasády sladovny ukončena

Další část opravy fasády sladovny ukončena

Obnovili jsme venkovní fasádu sladovny ze strany od Tuchorazi. Současně byl opraven i sloupový vjezd s pískovcovými hlavicemi. ...

...číst více
Všechny novinky